For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. mr. M.E. (Miranda) de Meijer

Public Prosecution
Faculty of Law
Criminal Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2021

  2018

  • Benschop, A., Korf, D., de Meijer, M., Simmelink, J., & Willemsen, T. (2018). Beklag over niet vervolgen: Het gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken? (OM-reeks; No. 2). Den Haag: Boom Juridisch. [details]

  2020

  • de Meijer, M. E. (2020). Het openbaar ministerie. In E. Muller, H. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat (pp. 365-403). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D33E41&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • de Meijer, M., & Simmelink, J. (2020). Volop in beweging en discussie: Over integriteit van het Openbaar Ministerie. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een beetje integer bestaat niet: Integriteit binnen het openbaar bestuur (pp. 79-96). (Montesquieu reeks; No. 15). Boom juridisch. [details]

  2019

  • Bauw, E., de Meijer, M. E., Westerveld, M., & de Wolff, D. J. B. (Eds.) (2019). Togadragers in de rechtsstaat: de juridische professies en de toegang tot het recht. (3e ed.) (Boom masterreeks). Boom juridisch. https://search-ebscohost-com.proxy.uba.uva.nl:2443/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2485349&site=ehost-live&scope=site [details]
  • Coster van Voorhout, J., & de Meijer, M. (2019). Wie nog niet sterk genoeg is, moet slim zijn. Christen democratische verkenningen, 2019(4), 80-86. [details]
  • de Meijer, M. (2019). Beklagrecht in geval van niet-vervolging door het Europese OM. In D. de Wolff (Ed.), Toegang tot recht: beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld (pp. 67-79). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • de Meijer, M. E. (2019). Focus op de integriteit van het Openbaar Ministerie. Ars Aequi, jaargang 68(12), 946. [11].
  • de Meijer, M. E. (2019). Is het onvoorstelbare in een wettekst te vangen. Nieuwsbrief Strafrecht, (11), [272].
  • de Meijer, M. E. (2019). Met recht de koninklijke weg. Nieuwsbrief Strafrecht, (3), [54].
  • de Meijer, M. E. (2019). Veenbranden in de rechtstaat. Nieuwsbrief Strafrecht, (7), 17-19. [170].

  2018

  • Korf, D. J., Luijk, S. J., & de Meijer, M. E. (2018). Criminele samenwerkingsverbanden: Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit. (Bonger Reeks; No. 35). Amsterdam: Rozenberg Publishers. [details]
  • de Meijer, M. E. (2018). De rechterlijke straftoemeting, een tantaluskwelling voor de wetgever? Nieuwsbrief Strafrecht, 22(4), 280-281. [99].
  • de Meijer, M. E. (2018). Het Openbaar Ministerie, de rechtstatelijke poortwachter op het politieke strijdtoneel. Nieuwsbrief Strafrecht, 22(12), 1147-1148. [310].
  • de Meijer, M. E. (2018). Wat te doen tegen het laatste woord van de wrakingsrechter. Nieuwsbrief Strafrecht, 22(8), 667-670. [165].
  • van Engers, T. M., de Meijer, M. E., & Barros, A. I. (2018). 'Facilitators in silico, look before you leap': Kennisgebaseerde scenario's voor interventies gericht op facilitators in criminele samenwerkingsverbanden. Strafblad, 16(3), [22]. https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDU_GENERIC_g_SDU_SB032018_65726/g_SDU_SB032018_65726 [details]

  2017

  2016

  • Bauw, E., Böhler, B., de Meijer, M. E., & Westerveld, M. (2016). Togadragers in de rechtsstaat: De juridische professies en de toegang tot het recht. (2e ed.) (Boom Masterreeks). Boom juridisch. [details]
  • de Meijer, M. (2016). Integriteit als maatstaf voor het Openbaar Ministerie: Een beschouwing van een meerdimensionaal integriteitsconcept van het Openbaar Ministerie in een democratische rechtstaat. (Oratiereeks; No. 563). Universiteit van Amsterdam. [details]

  2015

  2014

  • De Meijer, M. E., Simmelink, J. B. H. M., & Van Daele, D. (2014). Het Openbaar Ministerie verandert: Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2014. (NVVS; Vol. 2014). Wolf Legal Publishers. [details]
  • de Meijer, M. E., & Wildemors, S. C. M. (2014). Privacybescherming van de kwetsbare getuige in de nieuwe regeling processtukken. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, (5), [23].

  2013

  • de Meijer, M. E. (2013). Belediging van homoseksuelen: er zijn grenzen. In Meesterlijk: Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat (pp. 284-285). Kluwer.
  • de Meijer, M. E. (2013). De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving. In Onbegrensd Strafrecht: Liber Amicorum Hans de Doelder (pp. 335-347). Wolf Legal Publishers (WLP).
  • de Meijer, M. E. (2013). Rechtsmiddelen door het OM. Strafblad, 11(2), 111-122.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Antes / Bouman GGZ
   Voorzitter klachtencommissie
  • Openbaar ministerie
   Advocaat-generaal
  • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
   Voorzitter klachtencommissie